Samel.EdU

Odborné akcie jeseň 2018

Komerčné webinare (anotácie sú v štádiu prípravy)

Názov s anotáciou

Odborný partner

Dátum realizácie

Logika úspešného projektu  - Sumarizácia
a doplnenie 3 predchádzajúcich webinarov 

Jaromír Pitaš

Ut 6.11.18

Kritické myslenie pre pokročilých - Sumarizácia
a doplnenie 3 predchádzajúcich webinarov  

Jozef Hvorecký

Šv 22.11.18

Change management pre pokročilých - Power Base selling

Jozef Ondáš

Ut 4.12.18

Znalostný management - praktická aplikácia vo firmách

Jozef Hvorecký

3  dekáda 1/2019

Komerčné webinare sú voľne dostupné pre odberateľov našich záznamov vzdelávacích podujatí 2015 - 2018. Dá sa obstarať aj individuálny prístup ku komerčnému webinaru.

Basic webinare - neplatené (anotácie sa pripravujú)

Názov s anotáciou

Odborný partner

Dátum realizácie

Odvážny tým v podniku a v projektu

Ján Stejskal

Šv 27.9.18

Znalostný manažment - Keď to nejde úsilím, tak to pôjde ešte väčším úsilím

prof. Jozef Hvorecký, Dagmar Kokavcová

Šv 11.10.18

MS Project  - agilne

Mário Majerčík

vo vývoji

Design Thinking - tvorba hodnoty pre zákazníka

Peter Sochna

Šv 18.10.18

Tvorba vzdelávacích webinarov, video kurzov a produktov online vzdelávania

Vladimír Homoľa, Ivan Sámel

Po 26.11.18

Životný cyklus SW podľa ISO normy 12207

Róbert Kormaňák

Šv 29.11.18

Najčastejšie prehrešky vizualizácie alebo Ako pripraviť pútavú prezentáciu

Vladimír Homoľa

St 28.11.18

Fyzické stretnutia Banská Bystrica, Bratislava (anotácie sa pripravujú)

Názov s anotáciou

Odborný partner 

Dátum realizácie

Znalostný manažment - Keď to nejde úsilím, tak to pôjde ešte väčším úsilím

Dagmar Kokavcová, Vladimír Laššák

Ut 25.9.18

BB

Outdoorový tréning pre známych a priateľov

So 29.9.18

BB

Obchodné modely, najúspešnejší obchodný model na Slovensku

Branislav Stančík, Ivan Sámel

vo vývoji

BB

Myšlienkové mapy pre deti

Vladimír Homoľa

So 24.11.18

BB

Banner
Znalosti, bez ktorých sa nezaobídete !!!