Samel.EdU

Červený oceán a vzdelávanie

Skupina odborníkov z dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania pripravuje  VIDEO KONFERENCIU
o realitách a trendoch "vzdelávacieho priemyslu" v SR. 
Odborným recenzentom podujatia je pani prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc - odborníčka na andragogiku. 

Video konferencia sa uskutoční  štvrtok 19.10.2017
Spoločné vystúpenie 5 prezentujúcich


VYSTVETLENIE: 
Červený oceán je synonymom hyper konkurencie,  nekalých a nesprávnych praktík v odvetví. 
Tu sa môžete zapojiť do tvorby rebríčka nekalých praktík aj Vy. Získate tým prístup k výsledkom prieskumu a zľavu 20% na toto podujatie

Teoretickými východiskami konferencie sú knihy prof. Konrada Paula Liessmana, Teorie nevzdelanosti a Hodina duchov - prax nevzdelanosti.  
V prípade záujmu Vám výber z ich obsahu zašleme vo formáte MP3. 

ZÁMER: 
• Objasniť reality a trendy vzdelávania v najbližšom období 
• Ukázať možnosti nových technológií 
• Nájsť formy na spoluprácu pre zúčastnené subjekty 

KOMU JE URČENÁ: 
Všetkým vzdelávačom a manažérom vzdelávania, HR manažérom, majiteľom firiem. 

PREDPOKLADANÉ PRÍNOSY: 
• Získanie nadhľadu, rsp. iného uhla pohľadu na vzdelávanie 
• Uvedomenie si potreby zmeny prístupu k vzdelávaniu 
• Vykonanie správnych krokov vo vzdelávaní organizácie ako aj osobného rozvoja 

 DISKUTOVANÉ TÉMY (PREDBEŽNÝ NÁVRH): 
• Hodnota vo vzdelávaní a vnímanie hodnoty vzdelávania a marketing lektorov
• Nesprávne a nekalé praktiky v odvetní vzdelávania (príbehy)
• Trendy vo vzdelávaní s orientáciou na E-biznis
• Indikátory kvality vzdelávania, námety účastníkov prieskumu
• Teória - aká by mala byť jej aplikácia vo vzdelávaní

Cena: 12 Eur s DPH na osobu  

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 -2017›

Certified project manager
IPMA, PRINCE2
Belbin accredited team role expert

Spájame odvážne ciele, rozhodnutia
so silou myšlienkových nástrojov,
metodík a SW

samel@samel.eu

Tel: +421 905 485 483

Prihlásenie sa na webinare

Odborné podujatia:
  • Prečo tímy zlyhávajú? A ako to zmeniť?, 26.10.2017 o 18 hod