Samel.EdU

KIVI - Manifest klubu

Aj vy cítite, že potreba vzdelávať sa a odborný rast je v dnešnej rýchlej a informáciami preplnenej dobe silnejšia ako kedykoľvek v minulosti? Ani vy nemáte čas tráviť hodiny na internete či inde hľadaním toho správneho obsahu „dolovať v haldách balastu“, pretože čas potrebujete na dosahovanie svojich aktuálnych cieľov a priorít?   


Preto je KIVI Klub Inovatívneho Vzdelávania a Inšpirácií pre Vás jedinečný "mentálny vitamín".
Priamo do práce alebo domov Vám (cez obrazovku a internetovú linku) prinesie expertov z oblasti biznisu, projektového riadenia aj osobného rozvoja, ktorí sa s Vami podelia o svoje knowhow.
Informácie o nových trendoch a best practices 
Inšpiratívne myšlienky a "AHA momenty"

Čo dostanete v KIVI klube: 
„K“ - ako klub
Komunitu ľudí, ktorí na sebe pracujú podobne ako Vy,
Kontakty na expertov, v prípade vášho záujmu o spoluprácu, 
„I“ - ako inovatívne informačné formáty
Interaktívne vzdelávanie. Video záznamy  webinarov s časovými a obsahovými záložkami. 
„V“ - ako vzdelávanie 
podľa moderných štandardov Zacielené na maximálnu efektivitu za minimálny čas 
„I“ - ako inšpirácia 
Prepájanie znalosti z rôznych oblastí   Zdieľanie skúsenosti a ich uplatnenie vo svojom "business case" alebo "life case"


Teoretický pohľad

Globalizácia okrem viditeľných pozitív prináša ešte väčšie množstvo a aj širokú paletu neviditeľných obmedzení.
Obrovským obmedzením je, že nás núti robiť len to, čo je efektívne. Všetko vrátane učenia je podriadené tomuto aspektu. Efektivita však sama v sebe obsahuje obmedzenia a nevedie k rozvoju ľudí a spoločnosti. 

Tvorbu hodnoty a hľadanie kvalitných firemných a osobných riešení ovplyvňujú naše zvyky a stereotypy.
Nutnosť dosahovať okamžite výsledky ešte viac obmedzuje výber lepších riešení.
Pritom platí, čím vyšší je nadhľad, tým viacej nových riešení je vidieť, len sa treba oslobodiť od stereotypov. 

Víziou klubu
je hľadanie takýchto nadhľadov (svetových myšlienok) s overenými postupmi ich uchopenia v lokálnom priestore vo firmách a v osobnom rozvoji.
Tiež vytváranie siete kontaktov ľudí, ktorí vedia, môžu a sú ochotní spolupracovať na budovaní všeobecného dobra.

Za Inovatívne vzdelávanie považujeme, ak sú vo vzdelávaní použité moderné a interaktívne formy vzdelávania so zaujímavým a rozširujúcim obsahom.
Pod inšpiráciou rozumieme funkčné námety z iných prostredí. Zárukou kvalitnej inšpirácie a inovatívnosti sú naši nositelia poznatkov a zvládnuté SW prostriedky.  


10 dôvodov, prečo byť členom KIVI klubu - Klubu Inovatívneho Vzdelávania a Inšpirácií

 1. Webinare dominantne prinášajú kvalitný obsah nie propagáciu, idú podľa vopred známych postupov. Anotácie a prínosy webinara sú vopred známe. Osobne garantujem kvalitu obsahu webinara, vyváženosti obsahu  a potenciálnej propagácie. (dôkazom kvality obsahu sú všetky doteraz publikované záznamy webinárov). Garancia minimálneho počtu 8 zrealizovaných webinarov do konca roka 2017.

2. Trvalý prístup ku všetkým OFF LINE záznamom zrealizovaným webinarom v roku 2017, (aj vtedy keď sa Vám nepodarí byť fyzicky na webinari).

3. Záznamy obsahujú TÉMATICKÉ ZÁLOŽKY NA ČASOVEJ OSY ZÁZNAMU a REGISTRE. Nemusíte prácne hľadať témy, kľúčové slová, ktoré Vás  najviac zaujímajú. 

4. Záznamy webinarov BEZ VSTUPNEJ REKLAMY WEBINARA a BEZ NÁSLEDNEJ REKLAMY v zázname webinara. 

5. DORUČENIE PREZENTÁCIE z webinara alter. E-BOOKu od autora webinara.

6. Prednosť v kladení otázok na webinari. V prípade súhlasu zapojenie účastníka do hlasovej alter. obrazovej komunikácie v časti diskusia.

7. Prednosť v konzultáciách s autorom webinara po jeho ukončení.

8. Záznamy webinarov sú dostupné 7D/24H, dajú sa preposielať v rámci firmy

9. Prístup k ďalším vzdelávacím nosičom (cca 50 video výstupov). 

10. Zľavy 20% na prípadné komerčné pokračovania tém cez E-learning a konzultácie. 


Členské v KIVI klube - Klube Inovatívneho Vzdelávania a Inšpirácií

KIVI 1: Individuálni záujemcovia
Registrácia cez google účet a zaplatené členské
Cena: 35 Eur ι platí do 15.9.2017
Obsahuje: Kompletné výhody ι 20 % zľavy na rozšírené pokračovanie  témy webinara ι Pristup k video archívu
Objednávka členského v klube

KIVI 2: Individuálni záujemcovia
Registrácia cez ľubovoľný e-mailový účet a zaplatené členské
Cena: 60 Eur ι platí do 15.9.2017
Obsahuje: Kompletné výhody ι 20 % zľavy na rozšírené pokračovanie  témy webinara ι Pristup k video archívu 
Objednávka členského v klube

KIVI 3 - SME:  Firmy do 20 zamestnancov
Registrácia  a zaplatené členské
Cena: 90 Eur ι platí do 15.9.2017
Obsahuje: Kompletné výhody ι 20 % zľavy na rozšírené pokračovanie  témy webinara ι Pristup k video archívu
Dôležité: doručené url adresy záznamov webinarov sú dostupné 7D/24H, dajú sa preposielať
v rámci firmy

Objednávka členského v klube

KIV - LARGE:  Firmy nad 20 zamestnancov
Registrácia  a zaplatené členské
Cena: 200 Eur ι platí do 15.9.2017
Obsahuje: Kompletné výhody ι 20 % zľavy na rozšírené pokračovanie  témy webinara ι Pristup k video archívu:
doručené url adresy záznamov webinarov sú dostupné 7D/24H, dajú sa preposielať v rámci firmy
Objednávka členského v klube

 

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 -2017›

Certified project manager
IPMA, PRINCE2
Belbin accredited team role expert

Spájame odvážne ciele, rozhodnutia
so silou myšlienkových nástrojov,
metodík a SW

samel@samel.eu

Tel: +421 905 485 483

Vyberte si s ponuky našich webinarov

Odborné podujatia:
  • Meď nad zlato - prípadová štúdia najúspešnejšieho obchodného modelu na Slovensku, 3.10.2017 o 18 hod