Samel.EdU

Video kurzy so záložkami

Názov kurzu  / vzdelávacej oblasti

Počet záznamov

Cena

Poznámky

Projektový manažment

18

36            

so záložkami

Riadenie ľudí 

6

24

so záložkami

Life & Time manažment

7

24

so záložkami

Strategické riadenie

6

24

so záložkami

Inovácie

12

36

so záložkami

MS Project štandard

15

24

s cvičnými súbormi

MS Project profesional

13

39

s cvičnými súbormi

Banner
Znalosti, ktoré Vás nabijú novou energiou