Samel.EdU

18.01.2017

20 rokov (1996 - 2016) v odbyte znalostí

Ďakujem všetkým partnerom a spolupracovníkom. Pozrite si mapu realizácií a vybrané hodnotenia!   

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 -2017›

Certified project manager
IPMA, PRINCE2
Belbin accredited team role expert

Spájame odvážne ciele, rozhodnutia
so silou myšlienkových nástrojov,
metodík a SW

samel@samel.eu

Tel: +421 905 485 483

Prihlásenie sa na webinare

Odborné podujatia:
  • Prečo tímy zlyhávajú? A ako to zmeniť?, 26.10.2017 o 18 hod