Samel.EdU

31.12.2016

521 hodín = sledovanie našich video výstupov

V roku 2016 ste sledovali 521 hodín nášho odborného obsahu! Ďakujeme za Váš čas. Webinare a odborné video výstupy nájdete tu

 

 

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 -2017›

Certified project manager
IPMA, PRINCE2
Belbin accredited team role expert

Spájame odvážne ciele, rozhodnutia
so silou myšlienkových nástrojov,
metodík a SW

samel@samel.eu

Tel: +421 905 485 483

Vyberte si s ponuky našich webinarov

Odborné podujatia:
  • Meď nad zlato - prípadová štúdia najúspešnejšieho obchodného modelu na Slovensku, 3.10.2017 o 18 hod