Samel.EdU

Akademická prax

Vysokoškolský učiteľ tém Projektového Manažmentu
15 rokov (2003 - 2017)

Hochschule Fresenius
Business Cases, Change Management, Project Management
3 roky (2015-2018)

Ekonomická Univerzita, Bratislava
Project Management, Predmet denného štúdia
8 rokov (2010-2017)
Prof. Miroslav Majtán

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela,
Riadenie Projektov v MS Project
, Predmet denného štúdia
4 roky, 2003-2007
RNDr. Miroslav Hužvár

Fakulta financií, Univerzita Mateja Bela 
Project Management, Univerzita Mateja Bela
Predmet denného štúdia 
2005, Prof. Juraj Nemec

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela,
Informatické predmety, Predmet denného štúdia 
4 roky, 2000-2003,
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
RNDr. Miroslav Hužvár

 

 

Rýchly kontakt

Odborné podujatia:
  • 25.9.18 Znalostný manažment - Keď to nejde úsilím, tak to pôjde ešte väčším úsilím [Workshop] Banská Bystrica