Samel.EdU

Prínosy pre asociácie, združenia a odborné komunity

  •   Šírenie hodnotných a relevantných informácii pre komunitu 
  •   Navýšenie vnímania starostlivosti o existujúcich členov  
  •   Získanie podporného nástroja pre získanie nových členov  
  •   Realizácia celoštátnych / medzinárodných odborných akcií bez vycestovania (cestovných nákladov)  
  •   Inšpirácie - vzory pre kvalitu robenia webinarov 
  •   Inšpirácie - vzory ako robiť elektronický expertný biznis 
  •   Získanie zliav vo vzdelávaní pre členov asociácií a profesijných združení 

Banner
Prínosy pre asociácie, združenia a odborné komunity