Samel.EdU

Prínosy pre lektorov a konzultantov

 

 • Nové skúsenosti / odskúšanie si síl pre vlastný elektronický expertný biznis v budúcnosti
 • Úprava záznamov webinara, prístup a vlastníctvo k vytvorenému odbornému dátovému zdroju, ktorý je možné ďalej šíriť.
 • Zriadenie / vytvorenie vlastného vzdelávacieho kanála na YouTube, alter. na inom serveri
 • Realizácia webinara v najvyššej kvalite dodanie pomoci pri zabezpečovaní kvality vysielania a interaktivity
 • Získanie potenciálnych nových zákazníkov cez rozsiahle distribučné kanále EdU stream cca 2400 kontaktov
 • Webinárové výstupy sa distribuujú skupine personalistov
 • Spätná väzba, námety na vylepšenie vzdelávacích postupov (Interaktivita, postupy podľa Kolba)

  Tvorba E learningových  modulov

 • Pomoc pri vytvorení e-learningovej formy vlastného kurzu
 • 30 % zľava pri vytváraní video podkladov do e-learningovej formy kurzu (video nahrávky, strih, nahovorenie textov do mikro snímok, animácie obsahu snímky)
 • Vytvorenie e-learningového modulu z dodaných podkladov
 • 30 % zľava na využívanie virtuálnej triedy pre online synchrónne vzdelávacie aktivity
 • Umiestnenie e-learningového kurzu do LMS systému na www.onlinevzdelavanie.sk
 • Online predaj e-learningovej formy vašich kurzov
 • 7 dni/24 hod. dostupnosť vašich e-learningových kurzov 

Chcem robiť webinare

Vstupný formulár