Samel.EdU

Prínosy pre personalistov a HR manažérov

 •         Navýšenie vnímania kvality svojej práce u nadriadených 
 •         Distribúcia digitálneho obsahu je nastavená, tak aby nezaťažovala HR manažéra
 •         Príležitosti obstarania kvalitného vzdelávania za minimálne náklady 
 •         Maximalizácia počtu vyškolených pracovníkov 
 •         Lepší výber vzdelávacieho obsahu 
 •         Priame kontakty na nositeľov kvalitných znalostí.
 •         Odsledovanie potencionálneho lektora vo výučbe cez webinar 
 •         Príležitosti párovania externých nositeľov a interných nositeľov znalostí vo vlastnej firme  

Sprostredkovaná hodnota pre zamestnancov cez HR manažérov

 •         Off line 7/24 prístup k vzdelávacím dátovým zdrojom pre celú firmu 
 •         Odstránenie manažérskych stereotypov a prevádzkovej slepoty organizácie 
 •         Pohľad a to ako to robia inde Banner
Prínosy pre personalistov a HR manažérov