Samel.EdU

Riadenie projektových rizík podľa medzinárodných noriem a metodík

s pánom Róbertom Kormaňákom sme pripravili náš ďalší inšpiratívny webinar

Dátum realizácie:
bude spresnený

Anotácia:
Prednáška prezentuje základné definície a pojmy v oblasti riadenia projektových rizík. Východiskom je súčasná terminologická báza pre oblasť riadenia projektov a riadenia rizík ako je ustanovená vo svetovo uznávaných a aplikovaných prístupoch, metódach a štandardoch.

Počas prezentácie budú vysvetlené špecifiká riadenia projektových rizík ako aj konkrétne praktické situácie a odporúčanie z praktických situácií a udalostí v praxi projektového manažéra. Súčasťou vystúpenia bude aj informácia o technickej normalizácii v oblasti riadenia projektov a riadenia rizík.