Samel.EdU

Červený oceán a vzdelávanie

Aj v spolupráci s Vami by som rád zorganizoval VIDEO KONFERENCIU o realitách a trendoch "vzdelávacieho priemyslu" v SR v mesiaci október 2017. Predbežný termín realizácie je
štvrtok 19.10.2017.

DOTAZNÍK:
Ak máte záujem o spoluprácu pri príprave VIDEO KONFERENCIE vyplňte tento dotazník.

K 20.5.2017 sa má záujem podieľať na príprave konferencie 10 odborníkov z praxe. Odborným recenzentom podujatia je pani prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc - špecialistka na andragogiku.  Pridajte sa aj Vy!
Táto ponuka na spoluprácu platí do 15.6.2017. 

VYSTVETLENIE:
Červený oceán je synonymom hyper konkurencie,  nekalých a nesprávnych praktík v odvetví.

Teoretickými východiskami konferencie sú knihy prof. Konrada Paula Liessmana, Teorie nevzdelanosti a Hodina duchov - prax nevzdelanosti
V prípade záujmu Vám výber z ich obsahu zašleme vo formáte MP3.

ZÁMER:
• Objasniť reality a trendy vzdelávania v najbližšom období
• Ukázať možnosti nových technológií
• Nájsť formy na spoluprácu pre zúčastnené subjekty

KOMU JE URČENÁ:
Všetkým vzdelávačom a manažérom vzdelávania, HR manažérom, majiteľom firiem. 
Video konferencia môže mať až 300 účastníkov.

PREDPOKLADANÉ PRÍNOSY:
• Získanie nadhľadu, rsp. iného uhla pohľadu na vzdelávanie
• Uvedomenie si potreby zmeny prístupu k vzdelávaniu. (zmeny foriem)
• Lepší podklad na rozhodovanie
• Vykonanie správnych krokov teraz a v budúcnosti

DISKUTOVANÉ TÉMY (PREDBEŽNÝ NÁVRH):
• Hodnota vo vzdelávaní
• Konkurencia vo vzdelávaní a kto sú šmejdi vo vzdelávaní,
• Vnímanie hodnoty vzdelávania a marketing lektorov
• Najčastejšie chyby zadávateľov vzdelávania (príbehy)
• Kvalita vzdelávania vs. Cena za vzdelávacie služby
• Certifikačné (kriteriálne) vzdelávanie
• Teória - aká by mala byť jej aplikácia vo vzdelávaní

REALIZÁCIA (AKO):
Sú pripravené koncepty, ktoré predstavím záujemcom o spoluprácu. Som pripravený na diskusiu o spôsoboch realizácie. Pracovný tím bude organizovať online schôdzky. Cena vstupného bude navrhnutá do 30.6.2017.

DOTAZNÍK:
Ak máte záujem o spoluprácu pri príprave VIDEO KONFERENCIE vyplňte tento dotazník

O NAVRHOVATEĽOVI podujatia, ktorý má skúsenosti v odvetví viac ako 20 rokov
Historické pokusy o formulovanie negatív v oblasti vzdelávania.

 

 

 

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 -2017›

Certified project manager
IPMA, PRINCE2
Belbin accredited team role expert

Spájame odvážne ciele, rozhodnutia
so silou myšlienkových nástrojov,
metodík a SW

samel@samel.eu

Tel: +421 905 485 483

Vyberte si s ponuky našich webinarov

Odborné podujatia:
  • "Obchodné modely CANVAS" - 08.06.2017 o 18 hod