Samel.EdU

Webinare zrealizované s odbornými partnermi

Ďakujeme odborným partnerom:  

Jánovi Stejskalovi, Zuzane Ježkovej, Kláre Seitlovej, Martinovi Štubianovi, Jaromírovi Pitašovi, Bronislave Švrčkovej, Marekovi Gdovinovi, Robertovi Kormaňákovi, Miroslavovi Hlohovskému, Máriovi Majerčíkovi, Danielovi Gamrotovi, Martine Javůrkovej, Martinovi Prodajovi, Vladimírovi Schneiderovi, Vladimírovi Homoľovi za kvalitný obsah. 

Samozrejme vďaka patrí aj všetkým zúčastneným.


Popisy a záznamy webinarov

Hodnota za peniaze  - odborný partner Miroslav Hlohovský

MS Project on line - tímová komunikácia - odborný patrner Mário Majerčík

Kreatívní a výkonné týmy  - odborný partner Ján Stejskal

Psychologické chyby při stanovení cílů projektu - odborní partneri Zuzana Ježková, Klára Seitlová

Jak definovat přínosy, cíle, rozsah a předpoklady  - odborný partner Jaromír Pitaš

Projektový manažment - pohľad z vrchu - odborný výstup Ivan Sámel

Čo by som mal vedieť o vlastnej digitálnej stope -  odborný partner pán Martin Štubian

Projektové prostředí a přístup dle logického rámce - odborný partner pán Jaromír Pitaš

Networking ako softskills - odborný partner pani Bronislava Švrčková

Portfólio management projektov - časť 1 - odborný partner pán Marek Gdovin 

Riadenie IT projektov a IT procesov s využitím noriem ISO - odborný partner pán Róbert Kormaňák

Organizačná štruktúra, ktorá podporuje rast  - odborný partner pán Miroslav Hlohovský

Getting Things Done aneb Mít vše hotovo - odborný partner pán Daniel Gamrot

Tvorba a použitie kompetenčného modelu - odborný partner pani Martina Javůrková

Koučing a jeho využitie vo firme -  odborný partner, pán Martin Prodaj

 

 


Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 -2017›

Certified project manager
IPMA, PRINCE2
Belbin accredited team role expert

Spájame odvážne ciele, rozhodnutia
so silou myšlienkových nástrojov,
metodík a SW

samel@samel.eu

Tel: +421 905 485 483

Vyberte si s ponuky našich webinarov

Odborné podujatia:
  • "Obchodné modely CANVAS" - 08.06.2017 o 18 hod
Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!