Samel.EdU

Strategický manažment - online


Názov webinara s anotáciou

Odborný partner

Organizačná štruktúra, ktorá podporuje rast  a efektivitu

Miroslav Hlohovský

Hodnota za peniaze  

Miroslav Hlohovský

Jak definovat přínosy, cíle, rozsah a předpoklady  

Jaromír Pitaš

Meď nad zlato - prípadová štúdia najúspešnejšieho obchodného modelu na Slovensku

Ivan Sámel, Branislav Stančík

Nástroje a techniky na výber a schvaľovanie produktu, projektov

Miroslav Hlohovský

* Ak text nie je podfarbený znamená to, že video záznam nemá vlastnú anotáciu s url odkazom. 


Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!