Samel.EdU

Ivan Sámel

Vyznačujem sa nákazlivým entuziazmom a aj preto sa mi darí vo vzdelávaní inšpirovať ľudí už viac ako 21 rokov. Vedomosti, zručnosti a postoje som získal trvalým záujmom o témy, ktoré pomáhajú premieňať myšlienky na výsledky. 
Veľa úspešných manažérov mi hovorí „s Tebou sa vždy rád stretnem“. Pri stretnutí so mnou sa dozviete veľa príbehov o tom, ako Vám podobné problémy riešia v iných firmách. Ak treba, tak aj príbehy o slepých cestách, vlastnej hlúposti , ktoré som reflektoval počas konzultačnej praxe. 
Baví ma odstraňovať obmedzenia, ktoré môžu firmy a ľudí posúvať ďalej. Zameriavam sa na dôležité komponenty úspechu t.j. na prípravu, plánovanie a inovácie biznis produktov a k nim súvisiacich projektov. Spoločne môžeme realizovať veľmi odvážne plány!

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019 ›
in education & consulting

From Idea to Project - consultant

Pomáham firmám pripraviť istejšiu budúcnosť

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Odborné podujatia jeseň 2019:
  • Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 1.10.19
  • Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach