Samel.EdU

Prax v projektoch

Odborná prax v oblasti Projektového Manažmentu, 2003 - 2019 - výber

Tvorba dokumentácie pre prípravu a plánovanie projektov Festival letectva Piešťany a SIAF 2019 (t.j. najväčšieho podujatia v ČR a SR s účasťou viac ako 100 000 osôb), Slovenská Letecká agentúra, rola konzultant

Tvorba a optimalizácia kritickej cesty rozsiahleho projektu (akceptácia firmou, ktorá ako prvá na svete zaviedla túto metódu)
2018, rozpočet projektu 750 mil Kč, B-Projekting, Zlín, rola Konzultant 

Príprava rozsiahleho harmonogramu projektu pre zahraničného investora v ČR
2017, rozpočet projektu 500 mil Kč, B-Projekting, Zlín, rola Konzultant

Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR, Operačný program informatizácie spoločnosti
2015-2016, rozpočet projektu 3 mil Eur, rola Quality assurance 

Zavedenie systému riadenia portfólia projektov
NAFTA,a.s. 2015, rola Riešiteľ / konzultant

Zavedenie a riadenie portfólia projektov
B-Projekting Zlín ,s.r.o. 2014-2015, rola Riešiteľ / konzultant

Innotrain IT, medzinárodný vzdelávací projekt  
2012-2013, rola projektový manažér

Morava Production HallExecution - realizácia projektu 
2009-2010, B-Projekting, Zlín, rola projektový konzultant

Vybudovanie Centra projektovej podpory pre EU projekty 
2009, Univerzita Mateja Bela, Interný projektový manažér, Riaditeľ portfólia projektov

Vytvorenie sústavy harmonogramov pre projekt kanalizácie mesta B. Bystrica
2006-2007, rozpočet projektu 1,8 mld Sk, Alpine Slovakia, rola projektový konzultant

Implementácia Enterprise Project Managementu 
2004-2005, Slovak Telekom, Microsoft/Ditec, rola projektový konzultant

Riadenie projektov stavieb stožiarov pre mobilného operátora 
2003-2007, Teledat, rola projektový konzultant

Vytvorenie sústavy projektov POVAPSYS 
2004-2005, rozpočet 1 mld. Sk, Slovenský hydrometeorologický ústav, rola projektový konzultant

Tvorba rozsiahlych harmonogramov výstavby
2004-2005, IPEC Holding,a.s., rola projektový konzultant