Samel.EdU

Metodika riadenia projektov PMBoK v6 - základná informácia

s pánom Róbertom Kormaňákom sme pripravili inšpiratívny webinar

Dátum realizácie: 
21.11.2017 o 18 hod

Anotácia:
Návod na riadenie projektov "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)" je kľúčová publikácia PMI a predstavuje základný zdroj pre účinné riadenie projektov vo všetkých priemyselných odvetviach. V septembri 2017 bola táto publikácia 6ty-krát aktualizovaná za účelom prenosu najnovšej správnej praxe do oblasti projektového riadenia.   V priebehu posledných rokov prejavovalo stále viac zainteresovaných strán a záujemcov požiadavku na adaptáciu agilných princípov do PMBoK - z uvedeného dôvodu boli popri tradičných princípoch PM aplikované a integrované aj agilné praktiky a metódy a tak mohol vzniknúť návod agilnej praxe "Agile Practice Guide", ktorý je zakomponovaný priamo do PMBoK v6.   Obidve príručky "PMBOK® Guide Sixth Edition" aj "Agile Practice Guide" boli navrhnuté tak aby sa vzájomne dopĺňali. Spoločne tak vytvárajú efektívne riešenie pre všetky druhy metód a projektov a pokrývajú celé spektrum manažérskych prístupov  - vrátane klasického prediktívneho (waterfall) ako aj progresívneho a moderného agilného riadenia.  

Prínosy:
Zorientujete sa v publikovaných zdrojoch
Nájdete inšpirácie pre Vaše témy v projektovom manažmente

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre prípravu strategických projektov

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich