Samel.EdU

MS Project online - tímová spolupráca

páni Mário Majerčík a Ivan Sámel pre Vás zrealizovali ďalší webinar.

Dátum realizácie:
9.3.2016 o 17,30 hod

Anotácia:
Plánovanie naprieč portfóliom projektov pomocou MS Project online s vyťažovaním firemných zdrojov nebolo nikdy jednoduchšie. Pravidelný monitoring progresu na jednotlivých úlohách pre projektového manažéra je predpokladom pre online reporting smerom na PMO a stakeholderov. Do procesu získavania informácii môžu byť zapojení i samotní realizátori, ktorí  prostredníctvom vykazovania svojich pracovných výkonov poskytnú dokonalý prehľad o objeme vykonaných prác na jednotlivých úlohách v rámci projektov. Tento vstup umožňuje updatnúť jednotlivé plány a adaptovať ich podľa skutočného plnenia. Na druhej strane je podkladom pre data driven decission a tiež fakturáciu smerom na odberateľov. Pre zdieľanie najrôznejších informácii je možné použiť všetky aplikácie ponúkané s Office 365 ako Delve, Yammer,   Skype for bussiness a ďalšie.

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.