Samel.EdU

MS Project online - tímová spolupráca

páni Mário Majerčík a Ivan Sámel pre Vás zrealizovali ďalší webinar.

Dátum realizácie:
9.3.2016 o 17,30 hod

Anotácia:
Plánovanie naprieč portfóliom projektov pomocou MS Project online s vyťažovaním firemných zdrojov nebolo nikdy jednoduchšie. Pravidelný monitoring progresu na jednotlivých úlohách pre projektového manažéra je predpokladom pre online reporting smerom na PMO a stakeholderov. Do procesu získavania informácii môžu byť zapojení i samotní realizátori, ktorí  prostredníctvom vykazovania svojich pracovných výkonov poskytnú dokonalý prehľad o objeme vykonaných prác na jednotlivých úlohách v rámci projektov. Tento vstup umožňuje updatnúť jednotlivé plány a adaptovať ich podľa skutočného plnenia. Na druhej strane je podkladom pre data driven decission a tiež fakturáciu smerom na odberateľov. Pre zdieľanie najrôznejších informácii je možné použiť všetky aplikácie ponúkané s Office 365 ako Delve, Yammer,   Skype for bussiness a ďalšie.

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.


Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach