Samel.EdU

27.08.2018

Splnený odborný sen – Kritická cesta

Od roku 2001 sa zaoberám MS Project, tiež projektovým manažmentom. Najlepšie ma platia, za to, že skrátim dobu trvania a náklady na projekte. Takéto „zázraky“ sa nedajú robiť bez poznania kritickej cesty a kritickej reťaze.

Kritická úloha je tá, ktorá keď sa nesplní načas posúva celý projekt.
Teória kritickej cesty vznikla pred 61 rokmi vo firme Dupont. Uplatnením tejto teórie bola skrátená doba výstavby priemyselných zariadení o 2 mesiace, pri navýšení priamych nákladov o 5 %.

Môj dlhoročný zákazník zo Zlína, je dodávateľom pre projekty pre túto firmu v Českej republike. Experti odberateľa vrátili zákazníkovi harmonogram na prepracovanie z dôvodu nevhodnej kritickej cesty. Uchopil som to ja a skončilo to akceptáciou zo strany expertov známej firmy.  Odskúšajte si svoje vedomosti o Kritickej ceste

Samel.EdU,s.r.o.

Pripravované podujatia:
  • Diagnostika sociálneho a inovačného kapitálu - praktické riešenia, 25.10.21