Samel.EdU

Akreditácia a certifikáty

Potvrdenie o akreditácii od Ministerstva školstva SR

Vzor certifikátu