Samel.EdU

Ivan Sámel

Vyznačujem sa nákazlivým entuziazmom a aj preto sa mi darí vo vzdelávaní inšpirovať ľudí už viac ako 21 rokov. Vedomosti, zručnosti a postoje som získal trvalým záujmom o témy, ktoré pomáhajú premieňať myšlienky na výsledky. 
Veľa úspešných manažérov mi hovorí „s Tebou sa vždy rád stretnem“. Pri stretnutí so mnou sa dozviete veľa príbehov o tom, ako Vám podobné problémy riešia v iných firmách. Ak treba, tak aj príbehy o slepých cestách, vlastnej hlúposti , ktoré som reflektoval počas konzultačnej praxe. 
Baví ma odstraňovať obmedzenia, ktoré môžu firmy a ľudí posúvať ďalej. Zameriavam sa na dôležité komponenty úspechu t.j. na prípravu, plánovanie a inovácie biznis produktov a k nim súvisiacich projektov. Spoločne môžeme realizovať veľmi odvážne plány!