Samel.EdU

Akademická prax

Vysokoškolský učiteľ tém Projektového Manažmentu
15 rokov (2003 - 2018)

Hochschule Fresenius
Business models & planning, Project Management, Change Management, 
3 roky (2015 - doteraz 2018)

Ekonomická Univerzita, Bratislava
Project Management, Predmet denného štúdia
8 rokov (2010 - 2017)
Prof. Miroslav Majtán

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela,
Riadenie Projektov v MS Project
, Predmet denného štúdia
4 roky, 2003 - 2007
RNDr. Miroslav Hužvár

Fakulta financií, Univerzita Mateja Bela 
Project Management, Predmet denného štúdia 
2005, Prof. Juraj Nemec

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela,
Informatické predmety, Predmet denného štúdia 
4 roky, 2000 - 2003,
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
RNDr. Miroslav Hužvár

 

 

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach