Samel.EdU

Osobné

Viera:
Verím v Boha, Verím v seba, Verím, že to čo robím robím dobre. Verím že možnosti sú obrovské.

Moje obľúbené svetové strany:
ľudia a myšlienky. Kedy čo viac, tak to závisí od okolností dňa. Aktívne ich spájam.  

Závislý som od tužky a papiera, občas aj kávy. Aj na pive tvorím myšlienkové abstrakty. Najradšej sa stretávam so zaujímavými ľuďmi a počúvam zaujímavé témy. To čo považujem za užitočné odovzdávam ďalej. 

Organizujem veľa nekomerčných vzdelávacích aj relaxačných podujatí. Asi pri tom „plytvám dobrom “.

Nechýba mi entuziazmus, otvorenosť a úprimný záujem o iných (asi preto ma ľudia považujú za dôveryhodnú osobu).

Obľúbený výrok:
Hľadanie riešení ovplyvňujú zvyky a stereotypy.
Nutnosť okamžitého riešenia tiež obmedzuje výber, pritom čím vyšší je nadhľad, tým viacej nových riešení je vidieť, len sa treba oslobodiť od týchto stereotypov. Mr. Sun ć , pred 2500 rokmi

 

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach