Samel.EdU

Prečo My?

Svoju odbornosť a spoľahlivosť sme už preukázali vo viacerých vzdelávacích a riešiteľských projektoch od roku 1996. Našim záujmom je spokojnosť zákazníka a 
WIN – WIN riešenie. 
V našej réžii je spolupráca s expertmi typu 80/20 pre danú oblasť podľa požiadaviek zákazníka.

Vždy prinášame hodnotu !!!

Financovanie a ceny:
V spolupráci s Vašou firmou vieme pripraviť projekty vzdelávania aj tak, že môžu byť financované zo zdrojov Európskej únie. Ponúkame výhodné ceny, ak sa vzdelávacie podujatia naplánujú vopred.(zľava až do výšky 20%)
Vždy ponúkame výborný pomer 
CENA / KVALITA.


Profesionálna príprava vzdelávania:
Urobíme za Vás prieskum vzdelávacích potrieb cez web rozhranie. ( vzor 1)
Pomôžeme Vám kvalitne pripraviť vzdelávacie podujatie 
(zašleme Vám testovanie úrovne účastníkov, e - dokumentáciu).

Moderné a účinné metódy výučby:

1. Podľa krokov TOC - vnútorný predaj (má 6 vrstiev odporu) riešime motiváciu účastníkov.
2. Na kurzoch Projektového Manažmentu riešime vybranú tému cez prípadovú štúdiu.
3. Používame interaktívne a zážitkové metódy.
4. Robíme syntézu metodiky a dostupných PM nástrojov.

Podpora vzdelávania aj po jeho ukončení:

1. Vzdelávanie je možné aj po ukončení podujatí, každý účastník dostane prístupové práva do neverejného vzdelávacieho priestoru (systém realizujeme od r. 2005).
2. Po dohode s odberateľom pripravíme vzdelávacie video výstupy CD, DVD K 1.1.2016 je k dispozícii 183 vzdelávacích video výstupov.
3. V prostredí pre absolventov je k dispozícii vedomostná báza aj nad rámec vzdelávacieho rozsahu.
4. Poradenstvo a konzultácie a k téme robíme aj cez Skype, Team 
viewer? Hang Out.