Samel.EdU

Smutné reality a nekalé praktiky vo vzdelávaní

 

Respondenti nášho prieskumu: 
140 ľudí z praxou v oblasti vzdelávania
85 % z nich zabezpečuje organizáciu vzdelávania alebo výkon lektorskej činnosti 
56 % zo všetkých respondentov má prax vo vzdelávaní viac ako 10 rokov.

Prieskum prebiehal od 1.7 do 30.9.2017

Komentár autora k prieskumu: 
Ďakujem všetky respondentom za odpovede. 
Prieskum bol robený so zámerom identifikovať čo je zlé v oblasti vzdelávania. Cieľom nebolo súdiť hráčov na trhu vzdelávania stavať sa do role sudcu.
Prieskum by sa mal asi robiť viac vedeckejšie, čo uznávam.  Zožal som za to veľa kritiky. 
Verím že napriek tomu  možu byť výsledky pre každého dostatočným kompasom pri realizácií akéhokoľvek vzdelávania.

Odpovede:
Každý respondent  mal na výber 3 voľby s ktorými najviac súhlasí.  (Získali sme  tak  max 3 x 140 = 420 odpovedí). Nie všetky odpovede sa dostali do grafu. Nie všetci odpovedali na 3 otázky.
Systém vyhodnotenia bol nastavený tak, že všetky odpovede na dannú otázku praktík dávajú 100 %.
Vyhodnocovaný bol percentuálny súhlas s tvrdením.
Výsledkom je náš nepopulárny rebríček vyjadrený v kruhových grafoch.


Banner
Znalosti, ktoré Vás nabijú novou energiou