Samel.EdU

Hodnoty - odborne známi experti

Od Boha som dostal veľa darov. Okrem nákazlivého optimizmu je to aj schopnosť získať si dôveru ľudí, aj tých ktorí vedia veľmi veľa.

V digitálnej dobe pretlak informácií (nosičov). Určite by ste prišli na to aj samy, že stratégia nositeľov (expertov) je ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.Vlastne je to jediná cesta ako sa efektívne učiť.

AK CHCETE BYŤ PRVÝ ALEBO ASPOŇ RÝCHLY NA EXPERIMENTOVANIE A CHYBY NIE JE ČAS!

V  Českej a Slovenskej republike žije veľa osobností odborníkov, ktorí CHCÚMÔŽU odovzdať svoje tacitné (tiché znalosti) iným. Umožnia tak iným neučiť sa na vlastných chybách. S nami sa dozviete sa aj o slepých cestách a omyloch tých najlepších!

Na webinaroch menej hovoríme o postupoch. Viac o vzťahoch, súvislostiach kompetentne hodnotíme javy a fakty a pracujeme s predpokladmi. Chceme Vám ponúknuť viac ako praktické postupy, či  len chápanie vecí. Ponúkame súvislosti, súvzťažnosti, hodnotenie reality a riešenia pre Vaše podnikanie a život.

Aj experti s ktorými spolupracujem sa radi zúčastňujú nášho odborného vysielania.

Poďakovanie  PATRÍ: 
Jurajovi Málikovi, prof. Jozefovi Hvoreckému, Jozefovi Ondášovi, Josefovi Hajkrovi,
Vladimírovi Hřebíčkovi, Jánovi Stejskalovi, Zuzane Ježkovej, Kláre Seitlovej, 
Martinovi Štubianovi, Jaromírovi Pitašovi, Bronislave Švrčkovej, Marekovi Gdovinovi,
Robertovi Kormaňákovi, Miroslavovi Hlohovskému, Máriovi Majerčíkovi, 
Danielovi Gamrotovi, Martine Javůrkovej, Martinovi Prodajovi, Vladimírovi Schneiderovi, Vladimírovi Homoľovi, Petrovi Sochnovi. 

Samozrejme vďaka patrí partnerom a aj všetkým zúčastneným!!!


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach