Samel.EdU

Kvalita komerčných webinarov

LEKTOR / ODBORNÝ GARANT / SPONZOR VYSIELANIA:
Má preukázanú vysokú konkrétnu odbornosť a praktické skúsenosti, tiež prezentačné zručnosti
Ich odborné úspechy sú popísané v konkrétnom dokumente webinara
PRISPIEVATELIA VO VYSIELANÍ: 
Súčasťou komerčného kurzu sú aj ďalší odborní prispievatelia, ktorí sú tiež významní odborníci danej téme. 
FORMA: 
Maximálna dĺžka trvania webinara je 90 min
Počet osôb predbežne nie je obmedzený

NOSIČE VZDELÁVANIA PRE ÚČASTNÍKOV KOMERČNÉHO VZDELÁVANIA:
prístupy k relevantným  už zrealizovaným záznamom webinarov so záložkami.
prístupy k relevantným  PDF dokumentom historických záznamov webinarov.
Dodanie PDF z komerčného webinara
Záznam komerčného webinara najneskôr do 48 hod, zasiela sa aj aj tým ktorý sa nemohli zúčastniť podujatia
Dobrovoľný samo učiaci test na konci webinara

BONUSY - ROZSAH NA VIAC: 
Prístupy k všetkým video záznamom webinarov roky 2015 – 2018 s video záložkami
Rešeršná služba všetkým  video záznamom 1 x mesačne

POSTUPY: 
Otázky účastníci môžu klásť účastníci vopred a to do stanoveného termínu pred  začiatkom webinara
Otázky, ktoré publikujete sa zverejňujú aj pre ostatných účastníkov komerčného kurzu
Otázky sa zoskupia podľa relevantnosti a okruhov (vykoná tak lektor komerčného kurzu)
Otázky o ktorých sa už hovorilo v zdrojových webinaroch (podkladoch na platený webinar) budú zaradené nakoniec
Organizátor zverejňuje otázky na ktoré bude určite zodpovedané
Organizátor môže urobiť hlasovanie o poradí v kladení otázok

ODPORÚČANIA PRI KLADENÍ OTÁZOK:
Dbajte na jednoznačnosť a správnosť formulovania otázok


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach