Samel.EdU

Finančný controlling

V dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí je finančná situácia firmy rozhodujúcim faktorom jej postavenia na trhu. Ako naplánovať budúcnosť firmy z tohto pohľadu? Aké ukazovatele pomôžu orientovať sa v tom, či plány smerujú firmu do dobrej finančnej kondícii vzhľadom na konkurenciu, alebo naopak. Je smerovanie nie celkom správne?

Aká je skutočná situácia? Aké výsledky firma dosahuje? Sú v súlade s plánom? Ako kopírujú dosiahnuté výsledky vývoj tých najúspešnejších? V ktorej oblasti potrebuje firma korigovať? Náklady? Tržby? Rentabilitu? ...

Sú to iba časti otázok, na ktoré odpovede dáva finančný controlling.

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre:

konateľom a spoločníkom obchodných spoločnosti, podnikateľom,
finančným manažérom,
ekonomickým, finančným a účtovným poradcom,
pracovníkom ekonomického útvaru,
pracovníkom controllingového útvaru, 
tých, ktorí sa chcú pracovať ako controlleri vo firme

Prínosy kurzu: 
Naučíte sa pracovať s finančnými ukazovateľmi, budete vedieť aké pomerové ukazovatele sú v rámci finančnej analýzy dôležité a spoznáte ako tieto ukazovatele využiť pre návrh nevyhnutných opatrení v riadení firmy. 


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach