Samel.EdU

Projektový manažment - online


Názov webinara s anotáciou

Odborný partner

Projektové prostředí a přístup dle logického rámce 

Jaromír Pitaš

Psychologické chyby při stanovení cílů projektu 

Zuzana Ježková

Portfólio management projektov - časť 1

Marek Gdovin

Riadenie projektov v komerčne náročných prostrediach

Ivan Sámel

Situačná analýza použitia projektových nástrojov

Ivan Sámel

Riadenie zdrojov v multiprojektoch (portfolio management)

Ivan Sámel

Riadenie zodpovednosti a komunikácie

Ivan Sámel

Optimalizácia času a nákladov v projektoch

Ivan Sámel

Metodika riadenia projektov PMBoK v6 - základná informácia 

Róbert Kormaňák

Riadenie projektových rizík podľa medzinárodných noriem a metodík

Róbert Kormaňák

Riadenie IT projektov a IT procesov s využitím noriem ISO 

Róbert Kormaňák

MS Project on line -  riadenie zdrojov 

Mário Majerčík, Ivan Sámel

Projektový manažment -  pohľad z vrchu 

Ivan Sámel

MS Project on-line, tímová komunikácia

Mário Majerčík, Ivan Sámel

Metodika riadenia projektov PMBoK v6 - základná informácia 

Róbert Kormaňák

* Ak text nie je podfarbený znamená to, že video záznam nemá vlastnú anotáciu s url odkazom. 

‹ Zoznam video kurzov podľa odborných oblastí ›

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre prípravu strategických projektov

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich
Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!