Samel.EdU

Špirálový manažment

Téma

Kategória

Ako mať pod kontrolou špirálu úspechu

Pojmy a definície; 5 min

Diagnóza = Zdravie - Ne - Moc

Pojmy a definície; 17 min

Typy ochorení firiem, manažment zdravia firmy

Vymedzenie problému; 5 min

Diagnostická mapa úspešnosti - verzia 1

Identifikácia, kde sa nachádzate

Diagnostická mapa úspešnosti - verzia 2

Identifikácia, kde sa nachádzate

Holistická diagnostika

Systém; 4 min

Zlatý trojuholník - 4 typy inteligencií

Systémové štruktúry;8 min

Scenáre zlatého trojuholníka

Systémové štruktúry;3 min

Vzory správania sa (Metafora Šmolkovia)

Vzory správania, Sociálna inteligencia; 9 min

Špirálový rast

Pojmy a definícia; 17 min

Metafora proces - tvorba hodnoty

Najprv budú zverejnené v odbornej skupine From Idea to Project CZ- SK

Metafora proces - živé organizmy

Entropia a procesy

Znalostný manažment a procesy

Banner
Ako som alebo môžem byť pre Vás užitočný