Samel.EdU

Strategický manažment - online


Názov webinara s anotáciou

Odborný partner

Organizačná štruktúra, ktorá podporuje rast  a efektivitu

Miroslav Hlohovský

Hodnota za peniaze  

Miroslav Hlohovský

Jak definovat přínosy, cíle, rozsah a předpoklady  

Jaromír Pitaš

Meď nad zlato - prípadová štúdia najúspešnejšieho obchodného modelu na Slovensku

Ivan Sámel, Branislav Stančík

Nástroje a techniky na výber a schvaľovanie produktu, projektov

Miroslav Hlohovský

* Ak text nie je podfarbený znamená to, že video záznam nemá vlastnú anotáciu s url odkazom. 


‹ Zoznam video kurzov podľa odborných oblastí ›

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre prípravu strategických projektov

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich
Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!