Samel.EdU

Prečo Obchodné modely?

Autor vzdelávacieho projektu: Ivan Sámel,
Pridajte si autora v odbornej sieti LinkedIn, získate tým prístup k ďalším kvalitným odborným zdrojom. 

Odoberajte novinky z YouTube kanála, ktorý má viac ako 230 vzdelávacích video výstupov a záznamov webinárov. 

Východisková situácia

Segmentácia hypermarketov

Zákaznícke segmenty a hodnoty skupina A

Zákaznícke segmenty a hodnoty skupina B

Obchodné modely záver 

Začnite už !!! 

Audio nahrávka rozhlasového vysielania  "Meď nad zlato - najúspešnejší model na Slovensku"Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach