Samel.EdU

Projektové prostředí a přístup dle logického rámce

s pánom Jaromírom Pitašom sme  zrealizovali  webinar rsp. (záznam vysielania).  

Anotácia: 
Logická rámcová matice je metodou využitelnou na úrovni projektového portfolia, programu i projektu. Její vnitřní logická struktura umožňuje definovat strategii dosažení jednoho ze strategických cílů projektového portfolia, cíle programu i projektu v kontextu na vnější předpoklady (stojící mimo portfolio, program a projekt). Zahrnuje v sobě tato metody - strom cílů, SMART(ER), WBS. Je také jednoduchým nástrojem pro řízení realizace jednoduchých projektů (omezená komplexita).