Samel.EdU

Aktívny monitoring - prípravnej fázy

Prečo:
Všeobecné dôvody:

·  Nedocenenie významu prípravnej fázy.
·  Nedostatočný vstup expertov
·  Nedostatok času na prípravu projektov.
·  Multiprojektové prostredia, konflikt medzi kapacitami na staré a nové projekty.
·  Reakcie pracovníkov na historické nekorektné riadenie ľudí v projektoch.
Interné dôvody (predpoklad):
·  Neexistujú alebo nie sú známe predpisy a postupy, ktoré by pomáhali zvládnuť prípravnú fázu projektov.

Riziká:
·  Neporozumieme zámerom klienta.
·  Časté zmeny v projektoch - projekt sa rozlieva.
·  Nevýhodné kontrakty.
·  Finančné straty.
·  Projekt nemá podporu, ťažko sa získavajú zdroje a podpora od zúčastnených.
·  Strata zákazníkov.

Prínosy:
·  Neplytváme energiou top manažérov. *
·  Lepšie pochopíme zámery a požiadavky zadávateľa.
·  Dobre sa pripravíme na dodanie tovaru alebo služby.
·  Zvýšime vnímanie produktu alebo služby pre zadávateľa.
·  Získame lepší kontrakt.
·  Získame podporu najdôležitejších záujmových skupín na strane zadávateľa a realizátora.
·  Vyhneme sa "mínam" od nekorektných zadávateľov.
·  Pripravíme podmienky na vhodné organizačné zabezpečenie realizácie projektu.
·  Vymedzená je zodpovednosť zúčastnených.
·  Pripravené alternatívy pre vykonávanie prác, ktoré zabezpečia výstupy projektu !


Výstup - ponuka:
1. Definovanie krokov na zvládnutie externých záujmov na projekte.
2. Definovanie organizačných predpokladov pre úspešné zvládnutie projektu.
3. Praktické vykonávanie krokov.
4. Bezplatné video výstupy pre oblasť Projektového manažmentu – prípravná fáza.
5. Odborné krytie Vašej ponuky projektu Investorom / našimi  medzinárodnými certifikátmi vo výberových konaniach.

Dôležité:
Prípravná fáza najmenej na 80 % ovplyvňuje čo sa bude diať v nasledovných fázach

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach