Samel.EdU

Aktívny monitoring - realizačnej fázy

Prečo?
Všeobecné dôvody:

·  Na začiatku projektu sa plytvá časom, na konci projektu sa plytvá nákladmi.
Interné dôvody (predpoklad):
·  Neexistujú, alebo nie sú známe predpisy a postupy, ktoré by pomáhali lepšie  zvládnuť realizáciu projektov.
·  Nie sú známe alebo dodržiavané postupy vzniknutých zmien v projekte.
·  Nie sú známe alebo dodržiavané postupy na vykazovanie progresu v projektoch.
·  Nie sú známe alebo dodržiavané postupy na riadenie vzniknutých rizík
Riziká:
·  Neúplné , nekorektné, oneskorené vykazovanie.
·  Prijímanie nekompetentných riešení.
·  Mimoriadne neplánované náklady.
·  Zlé cash flow projektu, potreba dofinancovania.
·  Stratovosť projektu.

Prínosy:
·  Fungujúci reporting, vieme, kde sa v projekte nachádzame.
·  Včasné odhalenie problémov v projekte.
·  Kompetentné rozhodnutia pre riadenie odchýlok v projekte.
·  Finančné posúdenie zmien v projekte a ich efekt na návratnosť projektu.
·  Riadenie priorít projektov pre riadiacu radu a vedenie firmy.
·  Vyhneme sa zbytočným nákladom.
·  Riešime substitúciu zdrojov ( nahradenie nákladných zdrojov menej nákladnými).
·  Funkčný projektový tím a tímová spolupráca.
·  Máme dáta pre odmeňovanie projektových pracovníkov.

Výstup - ponuka:
1. Vykonanie projektového controlingu cez hodnotovú analýzu.
2. Nastavenie komunikácie a vykazovania v prebiehajúcich projektoch.
3. Riadenie kritických aktivít v projekte
4. Tieňovanie vedúceho projektu v 3. realizačnej fáze projektu.

Dôležité:
MAXIMÁLNE EFEKTÍVNE POUŽITÉ ZDROJE V PROJEKTE !!!

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach