Samel.EdU

Dohľad nad projektmi (zaistenie kvality)

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY:
• Nedostatočné skúsenosti s riadením projektov
• Nedostatočné kapacity v oblasti riadenia projektov
• Nedostatočná angažovanosť na projektoch

Prínosy:
• Získanie prehľadu o portfóliu projektov v organizácii (o všetkých bežiacich projektoch a ich závislostiach)
• Efektívne využitie zdrojov v projektoch
• Riadenie rizík a predpokladov projektov ich ochrana pred vonkajšími negatívnymi faktormi
• Riadenie projektov prostredníctvom riadenia rozsahu, času a nákladov

Výstupy:
• Prehľadný opis zvoleného portfólia projektov
• Priebežná kontrola prideľovania zdrojov na projekty
• Šablóny a tipy a triky na vybrané kroky projektového kontrolingu
• Pravidelné osobné konzultácie s projektovými manažérmi v rozsahu podľa dohody
• Telefonické / online konzultácie k riadeniu projektov v rozsahu podľa dohody


Úplný dokument na stiahnutie alebo tlač

Banner
Dohľad nad projektmi (zaistenie kvality)