Samel.EdU

Inovačný consulting - konvergentná fáza

Prečo:
Všeobecné dôvody:
·  Nedostatok vlastných zdrojov
·  Nezávislý pohľad znižuje riziko zaujatosti.
·  Oprava tendenčných výpočtov v návratnosti projektu
·  Plán je často optimalizovaný pre technickú realizovateľnosť, my ho vieme zoptimalizovať k čo najvyššej návratnosti
·  Znalosť kľúčových parametrov vplývajúcich na finančný výsledok umožní lepšiu prioritizáciu činností a lepšie operatívne rozhodovanie
·  Výnosnosť projektu je bez analýzy rizík iba číslo.
·  Rizikovosť projektu posúdená nezávislým subjektom je nezaťažená vôľou realizovať projekt
·  Pravdepodobnostná analýza Monte-Carlo je štandardizovaný prístup pre posúdenie výnosnosti projektu.
·  Príprava kompletnej dokumentácie. Experti sa môžu venovať realizácii.
·  Príprava prezentácie / executive summary

Prínosy:
·   Odľahčenie vlastných zdrojov
·   Nezávislý pohľad, vyšší kredit u investora
·   Zvýši sa návratnosť projektu
·   Známe riziká umožňujú prípravu záložných scenárov, či poistenia projektu
·   Výstupy z analýzy môžu byť použité ako vstupy do plánovacieho procesu
·   Lepšia prioritizacia úloh a lepšie operatívne rozhodovanie
·   Prenos skúsenosti z iných firemných prostredí, odstránenie "prevádzkovej slepoty“.


Výstup - ponuka:
1. Výpočet návratnosti projektu a jeho alternatív
2. Nezávislá kontrola výpočtu návratnosti
3. Optimalizácia projektu smerom k vyššej návratnosti
4. Citlivostná analýza
5. Analýza finančných rizík
6. Monte-Carlo analýza pravdepodobnosti úspechu
7. Komplexné finančné posúdenie projektu

Dôležité:
Odmenu možno naviazať na finančné výsledky stanovené auditom

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach