Samel.EdU

Metodika, pravidlá, postupy, predpisy pre projekty

Prečo:
Všeobecné dôvody:
·  Znižujúce sa marže za realizáciu projektov !!!.
·  Zložitosť projektov a množstvo externých časových obmedzení narastá !!!
·  Sankcie za neplnenie konečných termínov v projektoch  narastajú !!!
·  Zmeny v projektoch pribúdajú !!!
·  Vznikajú neopakovateľné príležitosti !!!
·  Existuje skupina "Nekorektní zadávatelia" !!!
Interné dôvody (predpoklad):
·  Neexistujú predpisy, ktoré by pomáhali zvládnuť narastajúce množstvo a zložitosť projektov

Prínosy:
·  Pracovníci vedia, ako majú postupovať v projektoch.
·  Vymedzí sa rozhranie proces, projekt. Odstránia sa potencionálne konflikty.
·  Zvýši sa rýchlosť a kvalita rozhodovania v projektoch .
·  Vieme efektívne riešiť riziká projektov
·  Ochránime projekty voči nežiaducim zmenám z vonka.
·  Fungujú pravidlá, ktoré pomáhajú zúčastneným v projektoch.
·  Prenos skúsenosti z iných firemných prostredí, odstránenie "prevádzkovej slepoty“.

Výstup - ponuka:
1. Posúdenie existujúcich predpisov pre projekty
2. Ich vytvorenie / Pridanie / Vylepšenie
3. Záverečný Workshop k téme
4. Bezplatné video výstupy pre oblasť Projektového manažmentu.


Dôležité:
·  Pravidlá je dobre používať podobne ako mapy. Môžu obmedzovať, vždy však  môžeme nájsť  najjednoduchšiu a najefektívnejšiu cestu k cieľu.
·  Predikujú správanie zúčastnených na projekte.
·  Odstraňujú riziko drahých nepredvídateľných javov.
·  Zabezpečujú kvalitu výstupov.

METODIKA USPEŠNÝCH FIRIEM JE PRENESENÁ DO VAŠICH PROJEKTOV !!!