Samel.EdU

Naštartovanie projektu

Kľúčové problémy:
• Nedostatočná príprava a špecifikácia projektu
• Nedostatočné zabezpečenie zdrojov pre realizáciu projektu.
• (Ne) angažovaný postoj kľúčových pracovníkov k  projektu.
• Nejasná zodpovednosť a oprávnenia účastníkov projektu
• Nedostatočné alebo žiadne definovanie predpokladov

Cieľ:
• Overenie realizovateľnosti projektu a vytvorenie podmienok pre jeho úspešný rozbeh.

Prínosy:
• Vytvorenie dohody medzi sponzorom a projektovým tímom (zabezpečenie podpory sponzora)
• Získanie okamžitej angažovanosti a zodpovednosti účastníkov projektu
• Overenie platnosti predpokladov projektu
• Vyriešenie prípadných konfliktov vo vnútri projektu
• Vyhodnotenie a ošetrenie vonkajších rizík

Výstupy:
• Vytvorenie štruktúrovaného štartovacieho projektového dokumentu *
• Spoločné stretnutie so  sponzorom, projektovým manažérom a  projektovým tímom
• Odovzdanie konečnej verzie projektového dokumentu s maticou zodpovednosti pre zúčastnených *

* Dokumenty sú vypracované podľa svetovo overených metodík a prispôsobené Vašej praxi. Vyznačujú sa prehľadnosťou, zrozumiteľnosťou pre všetkých a sú vypracované vo formáte 1 max 2 A4

 


Úplný dokument na stiahnutie alebo tlač

Banner
Naštartovanie projektu