Samel.EdU

Optimalizácia času a nákladov v projektoch

Prečo:
Predpokladáme, že:

1.  Neexistujú také harmonogramy, ktoré by zabezpečovali optimálne využitie vlastných a nakupovaných zdrojov, dosiahnutie zisku a splnenie požiadaviek zadávateľa v čase a nákladoch.
2.  Existuje tlak na znižovanie marží.
3.  Zvyšujú sa sankcie za neplnenie termínov dodávok.
4.  Pribúda množstvo časových a zdrojových obmedzení v projektoch.

Prínosy:
Plánovacia fáza:

1.  Zabezpečíme ziskovosť / návratnosť projektu aj keď máme malú maržu.
2.  Naplníme očakávania investora na našu profesionalitu.
3.  Zvládneme väčšie množstvo úloh na projekte a multiprojektové prostredia.
4.  Zvládneme väčšie množstvo  pracovných a technických zdrojov a externých dodávateľov.
5.  Vieme kedykoľvek identifikovať kritické miesta projektu.
6.  Pripravíme finančný plán a krytie projektu.
7.  Každý v projekte vie, kedy má priradenú úlohu.
Realizačná fáza:
8.  Existujú podmienky na reporting stavu o projekte.
9.  Vieme preplánovať neuskutočnené činnosti do reálneho času.
10. Vieme identifikovať vplyv zmien na naše záväzky v projekte.
11. Vieme reagovať na vzniknuté situácie v projektoch.
12. Vieme sledovať využitie zdrojov v projekte  a substituovať ich použitie.
13. Vieme riadiť kritické miesta projektu a prijímať optimálne rozhodnutia pre čas a náklady.
Záverečná fáza:
14. Dosiahneme inkaso a zisk.
15. Dosiahneme spokojnosť zákazníka.
16. Získame ďalšie projekty.

Výstup - ponuka:
1.  Vypracovanie kvalitných harmonogramov pre investorov / zadávateľov.
2.  Recenzia a konzultácie k existujúcim harmonogramom.
3.  Tvorba šablón pre opakované projekty.
4.  Definovanie organizačných predpokladov na používanie MS Project - predpis na používanie
5.  Bezplatné video výstupy k MS Project

Dôležité:
MS Project je len nástroj, aby fungoval, musia byť definované  a uplatňované organizačné predpoklady.
MAXIMÁLNE EFEKTÍVNE POUŽITÉ ZDROJE V PROJEKTE !!!