Samel.EdU

Šablóny pre konkrétne kroky v projektoch

súčasť témy predpisy pre projekty

 

Prečo:
Interné dôvody (predpoklad):
·  Neexistujú také šablóny, ktoré by zabezpečovali kvalitu prípravy, plánovania a realizácie pre súčasné a budúce projekty
·  Neexistujú podmienky na vhodnú distribúciu a zdieľanie dokumentácie o projektoch

Prínosy:
·  Prepojenie na predpisy a projektovú metodiku
·  Podmienky pre formalizovaný postup v projektoch
·  Ľahká kontrola kvality prípravy a realizácie projektov
·  Možnosť opakovaného použitia
·  Zvýši sa kvalita projektov
·  Možnosť transferovať znalosti do ďalších projektov


Výstup - ponuka:
1. Čisté šablóny s jednotným vzhľadom
2. Šablóny s helpami vo formáte doc, alter xls
3. Elektronické šablóny pre použitie v intranete


Dôležité:
DOKUMENTÁCIA PROJEKTOV JE VŽDY DOSTUPNÁ PRE POUČENIA ZÚČASTNENÝCH !!!

 

 

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach