Samel.EdU

Šablóny pre konkrétne kroky v projektoch

súčasť témy predpisy pre projekty

 

Prečo:
Interné dôvody (predpoklad):
·  Neexistujú také šablóny, ktoré by zabezpečovali kvalitu prípravy, plánovania a realizácie pre súčasné a budúce projekty
·  Neexistujú podmienky na vhodnú distribúciu a zdieľanie dokumentácie o projektoch

Prínosy:
·  Prepojenie na predpisy a projektovú metodiku
·  Podmienky pre formalizovaný postup v projektoch
·  Ľahká kontrola kvality prípravy a realizácie projektov
·  Možnosť opakovaného použitia
·  Zvýši sa kvalita projektov
·  Možnosť transferovať znalosti do ďalších projektov


Výstup - ponuka:
1. Čisté šablóny s jednotným vzhľadom
2. Šablóny s helpami vo formáte doc, alter xls
3. Elektronické šablóny pre použitie v intranete


Dôležité:
DOKUMENTÁCIA PROJEKTOV JE VŽDY DOSTUPNÁ PRE POUČENIA ZÚČASTNENÝCH !!!