Samel.EdU

Analytická konzultácia k stavu riadenia projektov

Analytická konzultácia k stavu riadenia projektov

Kľúčové problémy:
• Nevieme, že nevieme alebo tušíme, že veci môžeme robiť ľahšie a rýchlejšie
• Rezervy v efektivite a metodike riadenia projektov
• Pasca zabehnutých stereotypov a potreba pohľadu z vyššej perspektívy

Prínosy:
• Vytvorenie predpokladov na trvalé zlepšovanie v oblasti strategických projektov
• Vyššia úspešnosť budúcich strategických projektov
• Zefektívnenie práce všetkých projektových pracovníkov
• Položenie základov pre vytvorenie štandardu a kultúry pre riadenie projektov

Výstupy:
• Správa o stave aktuálne bežiacich projektov
• Správa o úrovni projektového manažmentu s odporúčaniami
• Prezentácia výsledku manažmentu firmy a kľúčovým projektovým manažérom s ukážkami správnych postupov

Úplný dokument na stiahnutie alebo tlač

Samel.EdU,s.r.o.

Najbližšie podujatie:
  • Rekonštrukcia a poučenia z projektu oboplávania sveta spred 500 rokov
  • ______________________________
  • Vystúpenie na konferencii 5.10.2021
  • Online webinar 11.10.2021
Pripravované podujatia:
  • Sedem zákonov neúspechu firiem, 6.10.21
  • Diagnostika sociálneho a inovačného kapitálu - praktické riešenia, 25.10.21
Banner
Analytická konzultácia k stavu riadenia projektov