Samel.EdU

Tvorcom a manažérom harmonogramov

KOMU JE PONUKA URČENÁ:
· Subjektom, ktoré sa „živia“ realizačným projektmi
· Dodávateľom stavebných a technických riešení pre investorov

3 NAJDÔLEŽITEJŠIE PROBLÉMY:  
· Malé firmy, ktoré realizujú dodávky do projektov veľkých investorov majú nedostatok špecialistov na tvorbu harmonogramov
· Investori požadujú od dodávateľov harmonogramy na vysokej úrovni pre fázu prípravy ale aj pre fázu realizácie. Podmienky ich tvorby môžu byť komplikované a niekedy nezrozumiteľné
· Investori zasielajú podklady na tvorbu harmonogramov zvyčajne oneskorene paradoxne vyžadujú čím najskoršie doručenie výstupov harmonogramu ale aj dodávky produktu, služby
· SW MS Project je relatívne drahý, nie je záruka, že bude vo firme efektívne využívaný

NÁVRH JEDINEČNEJ HODNOTY:
· Vytvoríme kvalitný investorom akceptovaný harmonogram v relatívne krátkom čase. Aj do 24 hod *
· Od komunikujeme požiadavky na harmonogramy so zástupcom investora za Vás.
· Vytvoríme harmonogramy na našom SW (nemusíte vlastniť vŕtačku)

3 NAJDÔLEŽITEJŠIE FUNKČNOSTI SLUŽBY:
· Poznáme formalizované požiadavky na harmonogramy od najväčších investorov v SR. napr: Slovnaft, Enel, Nafta a iné.
· Systémový prístup, formálna logika, ktorá umožňuje komunikovať aj o veciach ktorým vecne nerozumiem.
· Vaši pracovníci sú zaškolení a rozumejú tvorbe konkrétnych harmonogramov. On line konzultácie môžu byť po dohode zaznamenané pre potreby ďalšieho štúdia

KĽÚČOVÉ METRIKY: 
· Získanie zákaziek v prípade, ak dodáme investorovi včas kvalitný harmonogram
· Úspešné a akceptované harmonogramy investormi, ktoré sa neprerábajú (úspora času)
· Úspora nákladov v realizácii projektu, zárobok na projekte

NEKOPÍROVATEĽNÁ VÝHODA:
· Vďaka 17 r. skúsenostiam z realizačných projektov v ČR a SR poznám dodávateľsko odberateľské siete, môžem Vám byť nápomocný pri získaní nových realizačných zákaziek.
· Aplikácia projektového nástroja je v súlade s použitím projektovej metodiky
· Vytvorenie systému pre riadenie portfólia projektov
· Vytvorenie systému pre riadenie manažment zdrojov v projektoch

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach