Samel.EdU

Účastníkom kurzov MS Project

3 NAJDôLEŽITEJŠIE PROBLÉMY:
· Po ukončení kurzu účastníkov čakajú iné operatívne povinnosti. Nemajú čas a preto sa nemôžu vrátiť k prebraným témam do 48 hod a aplikovať vedomosti v ideálnom čase do 14 dní.
· Po dlhšom návrate k preberaným témam na kurze sa stratia súvislosti a dôležité detaily.
· Vlastné / samostatné add hoc testovanie tém v MS Project je relatívne zložité. Vyžaduje si veľa času, pretože ide o integrované prostredie, musí obsahovať veľa správnych nastavení, aby sa dala téma zmysluplne  odskúšať.

NÁVRH JEDINEČNEJ HODNOTY:
· Každý kurz má svoju webovskú stránku, ktorá je k dispozícii od začiatku kurzu až do neurčitej doby. Obsahuje, všetko to čo bude a čo bolo preberané na kurze. Účastníci k nej majú trvalý prístup.
· Pre účastníkov kurzov je k dispozícii celkom 31 video výstupov. 
· Na webovskej stránke sú experimentálne príklady z kurzu pre jednotlivé témy riešené na kurze. Sú aj v stave v stave 0

3 NAJDÔLEŽITEJŠIE  FUNKČNOSTI SLUŽBY:
· Prístup k webovskej stránke kurzu je aj po ukončení kurzu 7 dní /24 hod
· Prístup k obsahu video kurzov 7 dní /24 hod
· Videá sú rozdelené podľa prednášaných tém v už známej a zrozumiteľnej štruktúre

KĽÚČOVÉ METRIKY:
· Okamžité použitie prednášanej témy z kurzu, keď si to situácia vo firme vyžaduje
· Úspora času pri aplikácii poznatkov z kurzu do firemnej praxe

NEKOPIROVATEĽNÁ VÝHODA:
· Prepojenie MS Project s projektovou metodikou. (lektor má 2 medzinárodné certifikáty na projektovú metodiku) 
· Best Practices lektora – 17 rokov praxe  v najvýznamnejších firmách ČR a SR. Zdieľané expertné siete vrátane Microsoft

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach