Samel.EdU

Stanovenie osobnej vízie

s pánom Vladimírom Homoľom
sme zrealizovali opakovanie najžiadanejšieho webinara z minulej sezóny (117 prihlásených)

Dátum realizácie:
17.10.2017 o 18 hod

Anotácia webinara: 
Prečo je osobná vízia dôležitá?
Ak máte svoju víziu o sebe samom, viete si na jej základe stanovovať priority, plánovať svoj život, riadiť svoj čas!
Ak nemáte svoju vlastnú víziu, potom pracujete na napĺňaní vízie, ktorú Vám stanovia iní!
Čo je pre Vás lákavejšie?

Cieľová skupina:
Každému, kto si chce urobiť jasno vo svojom životnom smerovaní. 

Prínosy webinára: 
Stanovením si osobnej vízie a misie sa Vám budú ľahšie stanovovať priority vo Vašom time manažmente, budete sa môcť orientovať na SMART ciele, ktoré budú podporovať Vašu cestu k naplneniu svojej vízie a zároveň si vytýčite svoje smerovanie k vybalansovanému životu.
Počas webinara sa naučíte tipy a postupy a získate praktický pracovný materiál ako pomôcku pre získanie kontroly nad svojim časom a životom. 

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.