Samel.EdU

Viac hláv neznamená vždy viac rozumu

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

s pánom univerzitným profesorom Jozefom Hvoreckým sme  pre veľký záujem pripravili voľné pokračovanie webinarov  z 2.3.2018 a 5.4.2018

Dátum realizácie: 
utorok 29.5.2018 o 18 hod

Anotácia: 
Príslovie „Viac hláv viac rozumu“ treba brať s rezervou. Keby bolo pravdivé, dav by sa musel správať rozumnejšie ako ktorýkoľvek jedinec v ňom. O tom, že skôr opak je realitou, asi nikto nepochybuje. 
V prednáške sa preto budeme venovať skupinovému rozhodovaniu. Vysvetlím jeho výhody a nevýhody, naznačím aj stratégie zostavovania tímov tak, aby výsledok ich aktivity bol optimálny. Ukážem, prečo je napríklad dobré mať v skupine „diablovho advokáta“ aj napriek tomu, že jeho úloha je nevďačná a nie každý je ochotný prevziať ju. 

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach