Samel.EdU

MS Project - online

Naši zákazníci a partneri v tejto odbornej oblasti majú bezplatný prístup k všetkým video záznamom.


Názov video záznamu

Autor

Vlastnosti projektu

Ivan Sámel

Zoznam úloh

Fázy projektu, WBS

Doba trvania

Závislosti úloh

Obmedzenia úloh

Kritická cesta a rezervy

Definovanie zdrojov

Kalendáre

Priraďovanie zdrojov

Sledovanie zdrojov

Vyrovnávanie  zdrojov

Náklady projektu

Vlastné polia a indikátory

Príprava zobrazení

Smerný plán projektu

Experimentálne súbory sú dodávané ku konkretným video výstupom automaticky. Nemusíte komplikovane tvoriť prostredie, aby ste si mohli vyskúšať dannú tématiku.

Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!