Samel.EdU

MS Project profesional - online

Názov video záznamu

Autor

Optimalizácia času a nákladov 1

Ivan Sámel

Optimalizácia času a nákladov 2

Viaceré smerné plány

Príprava zobrazení pre sledovanie projektu

Sledovanie projektu 

Import vykazovaných dát

Hodnotová analýza

Preplánovanie neukončených úloh

Korekčné opatrenia

Riadenie portfólia projektov

Experimentálne súbory sú dodávané ku konkretným video výstupom automaticky.
Nemusíte komplikovane tvoriť prostredie, aby ste si mohli vyskúšať dannú tématiku.

Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!