Samel.EdU

MS Project profesional - online

‹ Kúpiť video kurz - MS Project profesional (všetky tu publikované záznamy)  za cenu 39 Eur bez DPH, s DPH  46,80 Eur ›


Experimentálne súbory sú dodávané ku konkretným k video výstupom automaticky.
Nemusíte komplikovane tvoriť prostredie, aby ste si mohli vyskúšať dannú tématiku.

Por

Názov video záznamu

P215

Optimalizácia času a nákladov 1

P215

Optimalizácia času a nákladov 2

P216

Smerné plány

P300

Príprava zobrazení pre sledovanie projektu

P301

Sledovanie projektu 1

P302

Import vykazovaných dát

P303

Hodnotová analýza

P304

Preplánovanie neukončených úloh

P305

Korekčné opatrenia

P400

Riadenie portfólia projektov


Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!