Samel.EdU

MS Outlook - tímová komunikácia

(verzia programu 2000, 2003, 2010)

Popis kurzu:
Kurz je určený užívateľom programu MS Outlook, ktorí pracujú v tímoch. Kurz sa obsahovo zameriava na
rozšírené možnosti tímovej komunikácie a úplné zvládnutie možností tohto programu.

Cieľ:
Zvládnuť integrovaný nástroj na spravovanie a organizovanie e-mailov, kalendárov, úloh, poznámok,
kontaktov a ďalších informácií pre tímovú komunikáciu a spoluprácu.
Profil absolventa:
Vie efektívne pracovať s elektronickou poštou v rámci Intranetu a Internetu.
Vie efektívne organizovať pracovné úlohy v tíme.
Vie v rámci tímu efektívne plánovať a organizovať akcie a udalosti v kalendári.
Vie efektívne používať pracovné (zákaznícke) kontakty.
Vie pracovať s ostatnými zložkami integrovaného balíka.
Dokáže uľahčiť prácu sebe a svojím spolupracovníkom v tíme.

Vstupné predpoklady:
Základy práce v systéme MS Windows.
Metóda:
Odborný výklad spojený s praktickými ukážkami a následnými skupinovými a individuálnymi cvičeniami
medzi účastníkmi prostredníctvom elektronickej pošty.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby, ako aj príklady pre konkrétnu manažérsku komunikáciu a riešenia
v *.pst formáte.

Počet dní: 1 deň
Počet hodín: 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Komunikácia je základ