Samel.EdU

MS Project - štandard

(verzia programu 2003,2007,2010,2013)

Popis kurzu:
Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a tým, ktorí sa stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné metódy riadenia projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi pri riadení všetkých typov projektov.

Cieľ:
Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu. Zoznámiť sa metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

Profil absolventa:
·         Vie vytvoriť vlastný projekt.
·         Vie sledovať projekt v MS Project.
·         Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
·         Zabezpečiť výstupy z projektových dát.

Vstupné predpoklady:
Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.

Metóda:
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
2 dni / 16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
NÁSTROJE S KTORÝMI VIEME UŠETRIŤ TÍSÍCKY EUR