Samel.EdU

Riadenie času a nákladov v projektoch

Východiská a charakteristika workshopu:
Čas a náklady sú rozhodujúce parametre akéhokoľvek projektu. Metodika projektového
manažmentu obsahuje nástroje, ktoré umožňujú zvládnuť tieto najdôležitejšie veličiny.

Workshop je vhodný pre:
projektových manažérov, ako aj všetkým s rozhodovacím právom pri danom projekte a jeho
riadení
Po ukončení workshopu budú jeho absolventi vedieť:
prakticky zvládnuť riadenie času a nákladov v prípravnej a realizačnej fáze projektového cyklu

Metodika:
Výučba prebieha na základe riešenia prípadovej štúdie.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Bonusy:
Bezplatný prístup k video výstupom vo vzdelávacej téme.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Samel.EdU,s.r.o.

Najbližšie podujatie:
  • Rekonštrukcia a poučenia z projektu oboplávania sveta spred 500 rokov
  • ______________________________
  • Vystúpenie na konferencii 5.10.2021
  • Online webinar 11.10.2021
Pripravované podujatia:
  • Sedem zákonov neúspechu firiem, 6.10.21
  • Diagnostika sociálneho a inovačného kapitálu - praktické riešenia, 25.10.21
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov